Ce este un număr EORI?

Numărul EORI – prescurtarea de la Numărul de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici – este un număr un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autoritățile vamale din statele membre îl atribuie, începând din 1 iulie 2009, operatorilor economici sau altor persoane interesate, cum ar fi persoanele fizice, pentru a fi utilizat în cadrul tuturor operațiunilor vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Scopul introducerii EORI

Numărul EORI este necesar atât companiilor care derulează operațiuni de import/export, cât și transportatorilor sau caselor de expediții. Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic pentru a servi drept referință comună a acestora în relațiile acestora cu autoritățile vamale din UE. Totodată, numărul servește și la schimbul de informații între autoritățile vamale din statele membre, dar și între autoritățile vamale şi alte autorități, cum ar fi Poliția de Frontieră.

Ce se întâmplă dacă nu aveți un număr EORI?

Pe scurt, nu veți putea achita taxele vamale și marfa importată de Dvs. nu va putea trece vama. Codul EORI este necesar și pentru a importa bunuri dintr-o țară non-UE sau pentru a exporta bunuri în afara Uniunii.

Cine este obligat să obțină numărul EORI?

  • orice operator economic care derulează operațiuni de import, export, tranzit, depozitare sau reprezentare, precum şi operațiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul statelor membre UE;
  • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Cum se atribuie un număr EORI în România

Primul pas pe care îl aveți de făcut este să depuneți o cerere de înregistrare.

Ma.Ra.Logistics poate întocmi dosarul pentru obtinerea numarului EORI și îl poate depune in numele societatii Dvs., urmând ca în 24-48 de ore lucrătoare să se obtina numărul EORI.

Pentru mai multe informatii contacteaza-ne la adresa de email: office@maralogistics.ro

Sunt nevoie de următoarele documente:

  • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, dacă este cazul;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
  • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, sau în caz că aveți PFA/IF este nevoie de Rezoluția ONRC (copie scanată/poză).

Firmele care nu sunt înregistrate pe teritoriul UE, vor depune copii după următoarele documente:

  • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terță (copie);
  • certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute mai sus, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;

 

Cum arată numărul EORI?

Alături de codul de țară, numărul EORI este format din maxim 15 caractere.

Exemplu: RO5678901234ABCDE, unde „RO“ reprezintă codul de țară al României și „5678901234ABCDE“ numărul atribuit de către direcția vamală din România.

În România s-a stabilit ca numărul unic național folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).