Certificări ISO, AEO, FIATA

Sistemul de management integrat ISO

Compania noastră își menține an de an certificarea Sistemului de Management Integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă. Această certificare este esențială pentru buna funcționare internă și pentru a oferi standarde înalte de calitate serviciilor de transport de mărfuri național, european și extracomunitar, depozitare și manipulare.

Sistemul de Management Integrat este în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018 si are ca scop o îmbunătăţire continuă a performanţelor organizaţiei.

AEO Operator Economic Autorizat

Pentru obţinerea acestui statut, societatea a îndeplinit criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, standardele practice de competenţă sau calificările profesionale, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.

Conform articolului 38 din Regulamentul 952/2013 există două tipuri de autorizaţii AEO:

  • AEOC – simplificări vamale;
  • AEOS – securitate şi siguranţă;

Tipul de autorizaţie AEO obţinut de către MaRa Logistics Quality este AEOC – simplificări vamale.

Accesul la simplificările vamale se face în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, iar această simplificare presupune:

  • Reducerea numărului de controale fizice şi documentare;
  • Tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control;
  • Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;

FIATA „International Federation of Freight Forwarders Associations”

FIATA este o organizație neguvernamentală ce reprezintă astăzi o industrie care acoperă aproximativ 40.000 de firme de expediere și logistică, cunoscute și sub denumirea de „Arhitecții Transporturilor„, cu aproximativ 8-10 milioane de persoane din 150 de țări.

Această federaţie reprezintă industria de expediere a mărfurilor de către multe alte organizații guvernamentale, autorități guvernamentale, organizații internaționale private în domeniul transporturilor, cum ar fi Camera Internațională de Comerț (ICC), Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), Uniunea Internațională a Căile Ferate (UIC), Uniunea Internațională a Transportului Rutier (IRU), Organizația Mondială a Vămilor (WCO), Organizația Mondială a Comerțului (OMC) etc.

Astfel FIATA este cea mai mare organizație neguvernamentală din domeniul transporturilor, influența sa fiind la nivel mondial, iar începând cu anul 2018 şi noi facem parte din aceasta.

Membru USER – Uniunea Societăților de Expediții din România

USER este o organizație profesională, înființată în anul 1993, care reunește societăți cu activități ce acoperă toate modurile de transport și servicii conexe, inclusiv operatori de transport intermodal, operatori de logistică și comisionari în vamă.

Oferta ta personalizată

Pentru oferte de preț personalizate, soluții de transport sigure și rapide
adaptate nevoilor afacerii tale: