Sustenabilitate

MaRa Logistics Quality își propune ca prin activitatea desfășurată să aducă un impact pozitiv asupra mediului și societății. Prin urmare compania a documentat și implementat standardul european ISO 14001:2015 Sistem de management de mediu care ajută compania în îmbunătățirea și minimizarea impacturilor semnificative asupra mediului, astfel că în fiecare zi urmărește să îndeplinească promisiunea de a presta servicii calitative protejând natura și mediul înconjurător.

Politica de Sustenabilitate - MaRa Logistics Quality

Suntem preocupați atât de evoluția companiei, cât și de consecințele acțiunilor noastre pe termen lung asupra mediului înconjurător și a societății. Tocmai din acest motiv investim într-un management performant al resurselor și avem grijă  să acordăm atenție sporită oamenilor din echipele noastre.