Carnetul TIR este un document cu valoare, care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor transportate în regim TIR, până la concurenţa sumei de 50.000 USD. El poate fi emis în ţara de plecare sau în ţara în care titularul este stabilit sau domiciliat.

Carnetul TIR este imprimat în limba franceză, cu excepţia Manifestului galben (pagina non-vamală) ale cărei rubrici sunt imprimate în limba naţională şi poate avea 4, 6 sau 14 voleţi.

Carnetul TIR poate fi deţinut de orice societate care:

• a fost admisă la regimul vamal TIR de către Asociaţia garantă şi autorizată să folosească carnete TIR de către Autoritatea vamală naţională,

• a primit o copie a Manualului Titularului de Carnete TIR,

• a semnat Declaraţia de angajament privind admiterea la regimul TIR,

• a furnizat garanţia solicitată de Asociaţie şi de lanţul de garanţii.

Carnetul TIR se identifică printr-o serie formată din două litere de control urmate de 9 cifre.

La emitere, Asociaţia garantă stabileşte şi perioada de valabilitate a carnetului TIR, specificând o ultimă zi de valabilitate după care carnetul TIR nu mai poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în evidenţă.

Carnetul TIR rămâne valabil până la terminarea operaţiunii TIR la biroul vamal de destinaţie, cu condiţia ca el să fi fost luat în evidenţă la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date.

Se poate utiliza un singur carnet TIR pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere încărcate pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule.

Pentru transportul mărfurilor agabaritice, la solicitarea titularului, asociaţia poate emite „carnete TIR deschise“ (Open-TIR). Acestea sunt carnete TIR obişnuite, dar ale căror „voleţi“ poartă menţiunea în limba franceză „Marchandises pondereuses ou volumineuses“ („Mărfuri agabaritice“).

Transportul anumitor mărfuri este complet interzis sub acoperirea carnetului TIR (ex.: alcool şi produse derivate, tutun şi produse derivate).

Anumite mărfuri sunt interzise a fi transportate sub acoperirea carnetului TIR doar în ţările membre ale Uniunii Europene (ex.: animale vii şi carne din specia bovină; lapte şi smântână; unt şi materii grase din lapte; brânzeturi şi caş; banane inclusiv răsaduri; grâu; secară; alcool etilic; ţuică, lichioruri şi alte băuturi spirtoase).

De asemenea, în afara Uniunii Europene pot fi transportate sub acoperirea carnetului TIR anumite mărfuri denumite cu „Risc Sporit“, dar pentru care titularul trebuie să aibă constituită o garanţie suplimentară (sau scrisoare de garanţie bancară) echivalentă a 50.000 USD. Exemple:

• carnea animalelor din specia bovină, congelată;

• lapte şi smântână din lapte;

• unt şi alte materii grase provenind din lapte;

• banane proaspete cu excepţia bananierilor;

• zahăr din trestie sau sfeclă şi zaharoză pură, în stare solidă.

Pentru a putea fi utilizat, carnetul TIR trebuie completat, semnat şi ştampilat de către Titular la rubricile respective de pe copertă, Manifestul mărfurilor (fila galbenă non-vamală) şi toate voletele alb-verde.

Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet TIR pot comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie, dar numărul total de birouri vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea fi mai mare de 4. Birourile vamale de plecare sau de destinaţie pot fi situate în mai multe ţări, cu condiţia să nu se depăşească numărul total de birouri vamale (4).

Dacă transportul comportă un singur birou vamal de plecare şi un singur birou vamal de destinaţie, carnetul TIR va trebui să aibă cel puţin 2 file pentru ţara de plecare, 2 pentru ţara de destinaţie şi câte 2 file pentru fiecare ţară al cărui teritoriu este traversat. Pentru fiecare birou vamal de plecare (sau de destinaţie) suplimentar, sunt necesare câte 2 file.

Carnetul TIR va fi prezentat împreună cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare dintre birourile vamale de plecare, de trecere sau de destinaţie. La ultimul birou vamal de plecare trebuie aplicate semnătura vameşului şi ştampila cu data, pe matca (partea de jos a manifestului mărfurilor) tuturor voletelor de utilizat pentru continuarea transportului până la destinaţie.

Atunci când transportul efectuat sub acoperirea carnetului TIR traversează, pe o porţiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractantă la Convenţia TIR, operaţiunea TIR va fi suspendată pe timpul traversării. În acest caz, autorităţile vamale ale părţii contractante al cărui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul TIR pentru reluarea operaţiunii TIR, sub rezerva ca sigiliile vamale să fi rămas intacte.

Se va proceda la fel şi pentru acea parte a traseului pe parcursul căreia carnetul TIR nu este utilizat de titular pe teritoriul unei părţi contractante, fie datorită unor proceduri mai simple de tranzit vamal (ex.: regim de tranzit comun), fie atunci când utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesară. La sosirea încărcăturii la biroul vamal de destinaţie şi cu condiţia ca mărfurile să fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau vămuite pentru punerea în consum, descărcarea carnetului TIR va avea loc fără întârziere.

Carnetul TIR poate fi descărcat cu sau fără rezerve. În cazul în care este închis „cu rezerve“, ele trebuie să se refere la fapte legate de operaţiunea TIR însăşi, fapte ce trebuie să fie indicate pe carnetul TIR.

Autorităţile vamale ale ţărilor de plecare şi de destinaţie vor reţine în sarcina titularului carnetului TIR eventualele nepotriviri între cantitatea indicată pe manifestul mărfurilor din carnetul TIR şi conţinutul efectiv al vehiculului rutier.

Carnetele TIR se returnează la Asociaţia emitentă în maximum 15 zile de la efectuarea cursei sau după expirarea datei valabilităţii pentru cele nefolosite.

Dacă un carnet TIR nu poate fi returnat deoarece a fost pierdut, furat, distrus sau reţinut de un organism oficial (vamă, poliţie) titularul trebuie să anunţe imediat asociaţia emitentă şi să completeze un formular numit „Declaraţia de întocmit în caz de pierdere/furt/distrugere/reţinere“. Asociaţia emitentă va solicita o garanţie suplimentară pentru fiecare carnet TIR lipsă care nu este utilizat (ex. 2.000 USD pentru primul carnet TIR nerestituit, 5.000 USD pentru al doilea carnet TIR dacă evenimentul s-a petrecut până în 2 ani de la prima abatere).

Garanţiile suplimentare vor fi eliberate în cazul în care carnetul TIR lipsă va fi returnat sau după 27 de luni, începând cu data emiterii Carnetului TIR, cu condiţia să nu fi apărut nici o reclamaţie referitoare la carnetul TIR lipsă.

Sursa: UNTRR