Transportul rutier – Un serviciu personalizat, adecvat cerinţelor dumneavoastră!, aşa cum spune şi motto-ul nostru, transporturile organizate sunt particularizate în funcţie de solicitările clientului. Săptămânal organizăm încărcări din şi înspre multiple destinaţii din Marea Britanie precum: Londra, Bristol, Oxford, Nothingham, Manchester, Southampton etc. Aceste destinaţii vor fi de acum încolo încadrate la transport internaţional(extracomunitar) din cauza ieşirii din Uniunea Europeana.

Deoarece MA.RA Logistics organizează transporturi atât intracomunitare cât şi internaţionale, pune la dispoziţia clienţilor săi şi servicii de asistență vamală pentru procesele de vămuire a mărfurilor importate sau exportate. Astfel vă asigurăm că procedura vamală este o procedură fără probleme și eficientă, asigurându-vă că marfurile dvs. vor avea un timp de tranzit optim până la destinaţia finală.

Compania noastra obţinut statutul de operator economic autorizat (AEO). Pentru obţinerea acestui statut societatea a îndeplinit criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, standardele practice de competenţă sau clarificările profesionale, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.

Tipul de autorizatie AEO obtinut de catre MA.RA Logistics Quality este AEOC – simplificări vamale.

Accesul la simplificările vamale se face în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, iar aceasta simplificare presupune:

  • Reducerea numărului de controale fizice şi documentare;
  • Tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control;
  • Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;

Cu ajutorul pregătirii operatorilor noştri venim în întâmpinarea dvs.cu toate informațiile vamale esențiale pentru a vă ajuta să vă pregătiți profesional expedițiile.

La data de 29 martie 2017, Regatul Unit a anunţat intenţia de a se retrage din Uniunea Europeană în baza articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Având în vedere că Parlamentul Marii Britanii a respins acordul pentru BREXIT (Acordul de retragere, scenariul „no-deal”), astfel că la data de 30 martie 2019, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (UK) va deveni ţara terţă, acest fapt fiind urmat de schimbarea reglementărilor Uniunii Europene din domeniul fiscal şi vamal, cele iniţiale nu vor mai putea fi aplicate UK. Astfel că, atât instituţiile cât şi companiile şi cetăţenii se vor lovi de schimbări majore, începând cu sfârşitul lunii martie, în conexiunile ce le au cu Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (UK).

Mai jos puteţi citi cateva informaţii cu privire la noile reglementări privind circulaţia mărfurilor din/către această destinaţie:

*Legislația UE în materie de TVA prevede diferite regimuri privind plățile/rambursările de TVA pentru livrările/achizițiile transfrontaliere și circulația mărfurilor către și dinspre statele membre și țările terțe.
Începând cu data retragerii, normele UE privind livrările transfrontaliere și circulația între statele membre ale UE nu se vor mai aplica în relațiile dintre statele membre ale UE-27 și Regatul Unit (de exemplu, nu vor exista livrări și achiziții intracomunitare, nici regimul de vânzări la distanță pentru mărfurile provenite din Regatul Unit sau care au ca destinație această țară).

În schimb, începând cu data retragerii, livrările de mărfuri și circulația mărfurilor între UE (Romania) și Regatul Unit vor face obiectul normelor în materie de TVA aplicate importurilor și exporturilor. Ca atare, mărfurile introduse pe teritoriul TVA al UE din Regatul Unit sau scoase de pe acest teritoriu pentru a fi transportate către Regatul Unit vor face obiectul supravegherii vamale și pot fi supuse controalelor vamale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

  • TVA-ul va fi exigibil la importul în UE, la cota aplicabilă livrărilor de mărfuri similare în interiorul UE. TVA-ul va fi plătit autorităților vamale la momentul importului, cu excepția cazului în care statul membru de import permite includerea TVA-ului la import în declarația periodică de TVA a persoanei impozabile. Baza de impozitare este stabilită pe baza valorii în vamă, dar majorată prin adăugarea (a) impozitelor, a drepturilor, a prelevărilor, precum și a taxelor datorate în afara statului membru de import și a celor datorate ca urmare a importului, cu excepția TVA-ului care urmează să fie perceput, și (b) a cheltuielilor accesorii, cum ar fi comisioanele, costurile de ambalare, transport și asigurare, care intervin până la primul loc de destinație pe teritoriul
    statului membru de import, precum și a celor care decurg din transportul către alt loc de destinație din interiorul UE, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul apariției faptului generator al taxei.
    Procedura vamală de export va fi obligatorie pentru mărfurile din Uniune care părăsesc teritoriul vamal al UE. În primul rând, exportatorul va prezenta mărfurile și o declarație prealabilă la ieșire (declarație vamală, declarație de reexport, declarație sumară de ieșire) la biroul vamal competent pentru locul unde acesta este stabilit sau unde mărfurile sunt ambalate sau încărcate pentru transportul destinat exportului (biroul vamal de export). Ulterior, mărfurile vor fi prezentate la biroul vamal de ieșire care va examina mărfurile prezentate pe baza informațiilor primite de la biroul vamal de export și va supraveghea ieșirea fizică a acestor mărfuri în afara teritoriului vamal al UE. Mărfurile vor fi scutite de TVA dacă sunt expediate sau transportate către o destinație din afara UE. Furnizorul mărfurilor exportate trebuie să poată dovedi faptul că mărfurile au părăsit teritoriul UE. În acest sens, statele membre se bazează în general pe certificatul de ieșire înmânat exportatorului de către biroul vamal de export.**Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Aviz_BREXIT_TVA_13022019.pdf