Politica de sustenabilitate în privința emisiilor de gaze cu efect de seră