Carnetul TIR este un document cu valoare, care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor transportate în regim TIR, până la concurenţa sumei de 50.000 USD. El poate fi emis în ţara de plecare sau în ţara în care titularul este stabilit sau domiciliat.

Ordinul nr.1503 din 3 Iunie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 28 Iunie 2019. Acest Ordin presupune aprobarea normelor tehnice privind  autorizarea persoanelor juridice de a utiliza Carnetul TIR. Aceste norme tehnice stabilesc procedura de acordare a autorizatiilor pentru utilizarea carnetului TIR. Persoanele carora li se pot acorda aceste autorizatii  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. Nu au obligatii bugetare restante precum impozite, taxe, contributii(fie ale societatii fie ale salaratilor acesteia) si orice alte venituri bugetare cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata precum si a celor suspendate in conditiile legii.
  2. Nu inregistreaza debite fata de Autoritatea Vamala.
  3. Nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare ori lichidare judiciara sau nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.
  4. Nu au comis abateri grave sau repetate impotriva legislatiei vamale sau fiscale.

Daca aceste criterii cunt indeplinite, aceasta autorizare va fi eliberata de catre Directia Regionala Vamala.

Sursa: UNTRR