La 30 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Consiliului CEE nr. 130 din 12 noiembrie 2021 „Cu privire la procedura de import a produselor care fac obiectul unei evaluări obligatorii a conformității pe teritoriul vamal al Uniunii Economice Eurasiatice”.

Asta înseamnă practic că se modifică procedurile pentru import în statele membre UEE, ceea ce poate afecta planificarea livrărilor pentru producătorii sau importatorii străini de produse și echipamente. Modificările se referă la utilizarea atestatelor de conformitate, a certificatelor și a declarațiilor UEE. Astfel, importatorul trebuie să prezinte la autoritatea vamală responsabilă o dovadă de conformitate corespunzătoare atunci când introduce marfa într-unul din statele membre. Totodată, declarațiile de conformitate care urmează să fie transferate trebuie, de asemenea, ștampilate și semnate de către solicitant. Acest lucru este menționat în paragraful 10 c) din rezoluție nou intrată în vigoare.

Importul unui lot de produse sau al unui singur produs în UEE

Dacă se eliberează un certificat sau o declarație pentru lotul de produse sau pentru un produs individual, doar persoana care importă ulterior produsul certificat în UEE poate apărea ca solicitant. Ceea ce înseamnă că dacă producătorul folosește propriul solicitant (o persoană autorizată de producător) pentru procesul de certificare, aceeași persoană trebuie să se ocupe ulterior de vămuirea lotului de mărfuri atunci când este importat în UEE.

Ma.Ra.Logistics organizează servicii complete de vămuire și transport în state din afara spațiului comunitar, oferind servicii de Due Diligence și consultanță pentru controlul exporturilor și conformitatea comerțului.

Foto: www.azernews.az