An de an acest Sistem de Management Integrat este actualizat de către compania noastră, astfel ţinând pasul cu toate modificările şi cerinţele pieţei pe care activăm.

Menţinerea poziţiei de furnizor performant de servicii de transport intern şi internaţional de marfădepozitare şi manipulare, constituie pentru noi o ţintă îndrăzneaţă, în condiţiile în care dorim să realizăm acest lucru într-o manieră responsabilă faţă de mediu, societatea civilă şi angajaţi.

Pentru realizarea acestui deziderat avem permanent în vedere, următoarele:

 • satisfacţia clienţilor noştri;
 • promptitudinea serviciilor oferite;
 • respectarea prevederilor legale şi altor cerinţe aplicabile domeniului nostru de activitate;
 • implicarea şi motivarea angajaţilor;
 • costuri scăzute de realizare a serviciilor asigurând:
  • prevenirea poluării;
  • diminuarea impacturilor de mediu generate de activităţile societăţii;
  • prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

Pentru atingerea acestora, managementul de vârf al societăţii a decis implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management integrat, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005 şi  SR OHSAS 18001:2008, care să conducă la o îmbunătăţire continuă a performanţelor organizaţiei.