Autorizatie AEO – Operator economic autorizat

Sarbatorile anului 2017 au venit la MaRa Logistics cu un cadou mult asteptat si dorit, pe langa Sistemul de Management Integrat ce an de an il actualizam, am obtinut si autorizarea AEO.

Menţinerea poziţiei de performant furnizor de servicii de transport intern şi internaţional de marfădepozitare şi manipulare, constituie pentru noi o ţintă îndrăzneaţă, în condiţiile în care dorim să realizăm acest lucru într-o manieră responsabilă faţă de mediu, societatea civilă şi angajaţi.

Pentru atingerea acestui scop  avem implementat şi in permanenta actualizat un Sistem de Management integrat, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005 şi  SR OHSAS 18001:2008, care să conducă la o îmbunătăţire continuă a performanţelor organizaţiei.

In completarea acestui Sistem de Management integrat, compania noastra a decis aderarea si obtinerea statutului de operator economic autorizat (AEO). Pentru obtinerea acestui statut societatea a indeplinit criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, standardele practice de competenta sau clarificarile profesionale, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.

Conform articolului 38 din Regulamentul 952/2013 există două tipuri de autorizatii AEO:

  • AEOC – simplificări vamale;
  • AEOS – securitate şi siguranţă;

Tipul de autorizatie AEO obtinut de catre MA.RA Logistics Quality este AEOC – simplificări vamale.

Accesul la simplificările vamale se face în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, iar aceasta simplificare presupune:

  • Reducerea numărului de controale fizice şi documentare;
  • Tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control;
  • Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;