Cerințele de reglementare care guvernează transportul mărfurilor periculoase fac manipularea acestora mai complexă, însă autoritățile vamale din China au decis că e cazul să complice și mai mult lucrurile. Din 10 ianuarie 2022 au impus cerințe suplimentare pentru circulația acestui tip de marfă.

În ultimele săptămâni, au fost cazuri în care autoritățile vamale chineze au solicitat coduri de pachet pentru mărfuri încadrate în diverse clase și care purtau inscripția Exceptat sau Cantitate Limitată, care nu necesitau Fișa Tehnică de Securitate (SDS), necesară doar pentru anumite produse/articole. Potrivit Asociației internaționale a expeditorilor britanici, se pare că acestea sunt noile cerințe vamale, mai mulți membrii atenționând asupra faptului că au fost verificați suplimentar și li s-au cerut mai multe documente din partea autorităților vamale pentru mărfurile periculoase pe care doreau să le introducă în China. Reprezentanții expeditorilor de mărfuri periculoase au contactat Departamentul pentru Transport pentru îndrumări și clarificări. Ca măsură provizorie, s-a sugerat ca aceștia să folosească cutii certificate ONU.

Ma.Ra Logistics organizează transporturi interne, intracomunitare și internaționale și asigură servicii de asistență vamală pentru procesele de supraveghere a mărfurilor importate sau exportate, atât prin serviciul de transport terestru, precum şi prin intermediul celui cargo – maritim sau aerian.