Asistenţă Vamală şi Export Control

  • Home
  • Asistenţă Vamală şi Export Control

Asistenţă Vamală

MA.RA Logistics organizează transporturi interne, intracomunitare și internaționale; punem la dispoziția clienților noștri servicii de asistență vamală pentru procesele de supraveghere a mărfurilor importate sau exportate atât prin serviciul de transport terestru, precum şi cel de transport maritim sau aerian. În acest mod vă asigurăm că formalitățile vamale sunt efectuate în termenele legale în vigoare, asigurându-vă că marfa va avea un timp de tranzit optim până la destinația finală.

Punem la dispoziție soluţii care oferă oportunitatea de a simplifica procesele de import şi de export, transformând toate normele şi regulile vamale într-un avantaj special pentru expediţiile internaţionale.

În aria conformităţii vamale, asistam clientii cu servicii precum:

  • Proceduri de import-export şi verificare a fluxurilor de documente
  • Tariful şi clasificarea vamală în ţările individuale din străinătate
  • Calculul şi atribuirea de origine nepreferenţială şi preferenţială (SPG)
  • Aplicarea de acorduri comerciale de liber schimb

Export Control

MA.RA Logistics vine în întâmpinarea exportatorilor cu un serviciu prin care să identifice şi să reducă la minimum riscurile legate de export şi să optimizeze programul de conformitate al firmei.

Pentru a ne desfășura activitatea în complexitatea pieţelor globale, este necesar ca regulile şi normele legate de comerţ de produse şi servicii să fie respectate, dar este necesar şi un sistem eficient de Export Control.

Sistemele de Export Controls au scopul de a verifica mai ales legitimitatea schimburilor de produse şi tehnologii militare şi dual use (cu care se descriu acele bunuri şi acele tehnologii care, deşi fiind în principal utilizate pentru scopuri civile, sunt pasibile de o utilizare în fabricarea – dezvoltarea– întreţinerea de arme chimice, biologice sau nucleare) cărora le sunt aplicate restricţii sau controale.

Interesat de serviciile noastre?